Team

Matthias Hummel – Leitung Fanprojekt

 

m.hummel@sjr-a.de
0821 – 455 12 23
0176 – 455 468 13

 

 

 

Anna Burgsmüller – Pädagogische Mitarbeiterin

 

a.burgsmueller@sjr-a.de
0821 – 455 12 23
0173 – 392 395 6

 

 

 

Manuel Sontheimer – Pädagogischer Mitarbeiter

 

m.sontheimer@sjr-a.de
0821 – 455 12 23
0172 – 459 057 6